Een vraag?

06 – 128 74 159
info@marleenjanse.nl

Mediation

Procederen bij de rechter is de meest bekende methode van geschilbeslechting. In dat geval laat u de oplossing van een geschil dus over aan iemand anders.

 

Een andere (steeds meer bekendere) methode om een geschil op te lossen is mediation. Bij mediation lost u gezamenlijk het geschil op onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar.

 

In de fase waarin u nog middenin het conflict zit lijkt de situatie door allerlei hoogoplopende emoties (boosheid, verdriet, onbegrip) niet meer op te lossen. Vrijwel ieder conflict leent zich echter voor mediation. Vaak blijken partijen gezamenlijk, onder begeleiding van de mediator, een (creatieve) oplossing te kunnen bereiken. Uitgangspunt bij mediation is dat partijen (weer) op een normale wijze met elkaar leren communiceren zonder elkaar voortdurend verwijten te maken. Wanneer u tot een duurzame oplossing voor de toekomst wilt komen, is mediation dus een zeer goede manier om een geschil op te lossen.

 

Mediator Marleen Janse kan partijen op deskundige wijze begeleiden bij diverse conflicten. Mediation is op dit moment nog het meest bekend voor situaties in geval van echtscheiding, maar ook voor conflicten van andere aard, zoals een burenruzie, kunt u het kantoor inschakelen.